ข่าวประสัมพันธ์ / ข่าวประกวดราคา

<< ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..

ขอเชิญผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการร่วมกันประเมินPolice Ita

รายละเอียด :
       Police ITA

ลิ้งค์ข่าว :
       https://policeita.com/i/e6123a14e

30 มกราคม 2566

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.Top