พ.ต.อ.ประดิษฐ์ ติ้บมา
ผกก.สภ.นาหวาย

: สภ.นาหวาย

 หน่วยงานภายใน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ - ข้อมูล Police ITA

ข้อมูล Police ITA

 

 1.ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร

 

O2 อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบ

 

O3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

O4 ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ

 

O5 ข้อมูลการติดต่อและช่องทางการถาม-ตอบ/รับฟังความคิดเห็น

 

O6 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
ประชาสัมพันการดำเนินการ

 2.การบริหารงาน

O7 รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือนต.ค.66 แบบPDF
2.
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือนต.ค.66 แบบWord
3.
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน พ.ย.66 แบบPDF
4.
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน พ.ย.66 แบบWord
5.
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน ธ.ค.66 แบบPDF
6.
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน ธ.ค.66 แบบWord
7.
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน ม.ค.67 แบบPDF
8.
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน ม.ค.67 แบบWord
9.
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน ก.พ.67 แบบPDF
10.
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน ก.พ.67 แบบWord
11.
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน มี.ค.67 แบบPDF
12.
รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน มี.ค.67 แบบWord

O8 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

 

O9 คู่มือการให้บริการประชาชน

 

O10 E–Service

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
E-service

O11 ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

 

 3.การบริหารเงินงบประมาณ

O12 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

O13 ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

 

O14 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 

O15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

 

 4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O16 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล

 

 5.การส่งเสริมความโปร่งใส

O17 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

  6.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O18 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)

 

O19 การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ

 

O20 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

 

O21 การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน

 

O22 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 

O23 การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ

 

 7.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O24 มาตรการการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

O25 การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

171 หมู่ 3 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว.จ.เชียงใหม่ 50170
โทรศัพท์ : 053-210555   โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top